parallax background

Bytový dům
Lakepark residence

Lakepark residence

Místo: Staré Splavy
Činnost: Generální dodavatel
Investor: Bytové družstvo Staré Splavy
Datum realizace: 2016–2017
Web projektu: www.lakepark.cz


Stavba byla zahájena v září 2016 zajištěním pískovcové skály hřeby a stříkaným betonem. Následně byla usazena naše jeřábová technika a započaly práce na podkladových betonech, na které navazuje základová deska s funkčním řešením bílé vany a s tím spojené stěnové a stropní konstrukce. Toto vše z vodostálého betonu s kombinací vyzdívek z cihelného systému. Tím se na pozemku začíná utvářet monolitický skelet domu.
Provádění dřevěného obkladu a zateplené provětrané fasády jsou na řadě v jarním období. Dřevo se bude objevovat také na několika lodžiích a terasách, vše bez přechodového provedení. Střešní krytina je plechová, tento materiál přechází v určitých místech také fasádu. Interiéry budou v moderním pojetí pohledových betonů, velkoformátových dlažeb, laminátových podlah a kvalitní sanitární techniky, to vše skryté za bezpečnostními dveřmi.
Celá stavba probíhá pod vedením zkušeného týmu kvalifikovaných vedoucích pracovníků, našimi subdodavateli jsou společnosti dlouhodobě prověřené tuzemským trhem. Naším cílem je především odvést kvalitní práci s dodržením termínů, to vše v souznění s okolní přírodou, obcí a v neposlední řadě s úřady.