O nás

Společnost EBM Construct vykonává funkci generálního dodavatele staveb realizovaných v rámci skupiny EBM, do které byla začleněna na konci roku 2016 a doplnila chybějící článek pro kompletní zastřešení projektů ve stavební oblasti.

Společnost a její management má za sebou řadu úspěšných realizací. Využívá moderní technologie a klade důraz na efektivitu, pečlivost a kvalitu vykonávaných prací. Nadstandardně přistupuje také k zaměstnancům a subdodavatelům.

Naše hodnoty:

Krása

Skrývá se v přírodě, lidech i architektuře. Je všude kolem a je jen na nás, abychom ji objevili. Rádi se obklopujeme krásnými věcmi a trávíme čas tam, kde se cítíme dobře. Tvoříme půvabná místa pro život, do kterých se rádi vracíte.

Rozum

Naše kroky, aktivity a projekty analyzujeme a rozebíráme ze všech aspektů a do nejmenších detailů. Jasná vize, promyšlený záměr a pevně stanovené cíle jsou základem úspěchu každého projektu. Od úvodní myšlenky a skici na papíře, až po jeho dokončení.

Průzračnost

Naše aktivity, financování i vlastnická struktura jsou plně transparentní. Zakládáme si na důvěře, etických principech a korektním přístupu k zaměstnancům i obchodním partnerům, se kterými se snažíme budovat dlouhodobé a vzájemně prospěšné vztahy.

Prostředí

Vytváříme atraktivní a bezpečná místa pro život i práci, která přináší radost svému okolí. Projekty navrhujeme tak, aby dokonale zapadly do městské infrastruktury i stávajícího prostředí, vhodně jej dotvořily a staly se jeho vítanou součástí.

Čas

Tvoříme nadčasové projekty, u kterých ctíme odpovědnost vůči lidem a prostředí kolem nás. Uplatňujeme principy a prvky udržitelné budoucnosti a navrhujeme a stavíme je tak, aby odolaly zubu času z pohledu architektury, použitých materiálů, kvality provedení i vlivu na životní prostředí.

Souhra

Skupinu EBM tvoří vzájemně nezávislé a svobodné společnosti a tým profesionálů. Tam, kde je to prospěšné a smysluplné, využívá při realizaci projektů vzájemné zkušenosti a synergii. Podstatná část projektů tak vzniká pod jednou střechou.