Erbenova Rezidence

Harmonogram stavebních prací:
(průběžně aktualizováno)

  • Zahájení stavebních prací, přípravné práce: od 19/5/2020
  • Zajištění stavební jámy: 25/5/2020 – 4/12/2020
  • Zemní práce: 07/2020 – 12/2020
  • Založení stavby: 11/2020 – 12/2020
  • Hrubá stavba: 12/2020 – 06/2022
  • Dokončení stavby: 4Q/2022

Uzavření obratiště
Obratiště v Erbenově ulici včetně schodiště u MŠ bude od 5. 9. do 31. 10. 2022 z důvodu realizace komunikací uzavřeno, a to i pro pěší.