Chodník v ul. Ve Žlíbku

Chodník - ul. Ve Žlíbku

Místo: Praha 20 - Horní Počernice
Činnost: Liniové stavby / chodníky
Popis: Jako generální dodavatel nově budujeme úsek chodníku podél západní strany ul. Ve Žlíbku, mezi železničním nadjezdem a ul.F.V.Veselého, o šířce 2m a současně realizujeme dešťovou kanalizaci pro odvodnění přilehlé vozovky a vlastního chodníku v předmětném úseku.
Datum realizace: Leden - Červen 2017