Bytový dům Lakepark residence

Bytový dům Lakepark residence

Místo: Staré Splavy
Činnost: Generální dodavatel
Investor: Bytové družstvo Staré Splavy
Datum realizace: 2016 - 2017
Web projektu: www.lakepark.cz


Stavba byla zahájena v září 2016 zajištěním pískovcové skály hřeby a stříkaným betonem. Následně byla usazena naše jeřábová technika a započaly práce na podkladových betonech, na které navazuje základová deska s funkčním řešením bílé vany a s tím spojené stěnové a stropní konstrukce. Toto vše z vodostálého betonu s kombinací vyzdívek z cihelného systému. Tím byl na pozemku utvořen monolitický skelet domu. Během roku 2017 byl proveden dřevěný obklad a zateplení provětrané fasády. Dřevo se objevovilo také na několika lodžiích a terasách, vše bez přechodového provedení. Střešní krytina je plechová, tento materiál přechází v určitých místech také fasádu. Interiéry jsou v moderním pojetí pohledových betonů, velkoformátových dlažeb, laminátových podlah a kvalitní sanitární techniky, to vše skryté za bezpečnostními dveřmi. Celá stavba zdárně proběhla pod vedením zkušeného týmu kvalifikovaných vedoucích pracovníků, našimi subdodavateli byly společnosti dlouhodobě prověřené tuzemským trhem. Byla odvedena kvalitní práce s dodržením termínů, to vše v souznění s okolní přírodou, obcí a v neposlední řadě s úřady.