Aktuální stavby – Hrubá stavba rekreačního domu


Aktuální stavby – Hrubá stavba referenčního rekreačního domu pro soukromého investora

Pro soukromého investora stavíme hrubou stavbu nového rodinného domu. Je navržen jako stavba s obvodovými a vnitřními nosnými stěnami z monolitického železobetonu. Součástí naší realizace je i výstavba příjezdové komunikace, zemní práce, hromosvod, izolatérské práce a kanalizace. Tato stavba má velice atypickou architekturu. Má jedno nadzemní podlaží a v místě vnitřního bazénu má podzemní část. Součástí 1.NP je i garáž. Dům má nepravidelný půdorys s maximální délkou 37,791 m. Je částečně zapuštěný do terénu. Maximální délkový rozměr je dělen jednou dilatací. Stropní konstrukce je rovněž z monolitického železobetonu a tvoří ji desky v mírném spádu. Střešní konstrukce tak má tvar nepravidelné lomenice.
Zahájení stavby: září 2018
Předpokládaný konec hrubé stavby: březen 2019