parallax background

Chodník
v ul. Ve Žlíbku

Chodník v ul. Ve Žlíbku

Místo: Praha 20 - Horní Počernice
Činnost: Liniové stavby / chodníky
Datum realizace: leden - červen 2017

Jako generální dodavatel jsme budovali úsek chodníku podél západní strany ul. Ve Žlíbku, mezi železničním nadjezdem a ul.F.V.Veselého, o šířce 2m a současně jsme realizovali dešťovou kanalizaci pro odvodnění přilehlé vozovky a vlastního chodníku v předmětném úseku.
Akce dokončena v požadovaném termínu včetně kolaudačního souhlasu.

Fotogalerie