LakePark – průběh stavby prosinec


Průběh stavby LakePark - prosinec

Všechny práce proběhly dle časových a kvalitativních požadavků investora a tak mohla proběhnout dne 19. 12. závěrečná kontrolní prohlídka na jejímž základě byl dne 28. 12. 2017 vydán kolaudační souhlas. V brzké době započne proces předávání objektu investorovi.
„Důvěra a detail mají smysl.“