Aktuální stavby – BD Ztracená


Aktuální stavby – BD Ztracená

V květnu jsme zahájili, jako generální dodavatel stavby, práce na projektu BD Ztracená. Jedná se o bytový dům (viladům) se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Celkově je v objektu navrženo 6 bytových jednotek, vždy dvě jednotky na každém podlaží a jedna nebytová jednotka v 1.PP. Objekt bude založen na systému plošných základů – betonové základové desky o tl. 300–500 mm. Obvodově stěny, stropní desky i vnitřní nosné stěny jsou navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce z betonu C 25/30 XC1.
Investor: soukromý investor
Architekt: Ateliér Daďa